1.20. Versionsoplysninger

1.20.1. Finde versionsoplysninger for et Debian-system

Hvis du er logget ind på et Debian-system og har brug for at finde ud af hvilken udgave af Debian det er, så kan du se det med kommandoen:

[tyge@hven ~]$ cat /etc/debian_version

Har man brug for at finde oplysninger om versionnummeret for en enkelt pakke kan man bruge kommandoen dpkg --status pakkenavn. Dette giver en række status-oplysninger, blandt andet et felt der hedder "Version" som indenholder versionsnummeret for den installerede pakke.

1.20.2. Finde versionsoplysninger for et Red Hat-system

Hvis du er logget ind på et Red Hat-system og har brug for at finde ud af hvilken udgave af Red Hat det er, så kan du se det med kommandoen:

[tyge@hven ~]$ cat /etc/redhat-release

Har man brug for at finde oplysninger om versionnummeret for en enkelt pakke kan man bruge kommandoen rpm --query pakkenavn. Dette giver pakkens navn og versionsnummer. Hvis der er installeret flere udgaver af pakken, vil alle de forskellige udgavers versionsnumre blive vist. Med rpm --query --info pakkenavn kan man få flere oplysninger om pakken.