1.5. /etc/fstab

Filen /etc/fstab indeholder information om de disk-partitioner, som skal eller kan monteres ved systemopstart. Et eksempel kan være:

/dev/hdb2  /      ext2  defaults    1 1
/dev/hda1  /dosc    vfat  defaults    0 0
/dev/hdb3  /home    ext2  defaults    1 2
/dev/hdb1  swap     swap  defaults    0 0
/dev/fd0  /mnt/floppy vfat  noauto,user,rw 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom  iso9660 noauto,user,ro 0 0
none    /proc    proc  defaults    0 0
none    /dev/pts   devpts mode=0622    0 0

De to sidste linjer er noget Red Hat automatisk selv har sat op. Det ser vi bort fra. Derefter kan vi se, at der mindst er to harddiske i maskinen – hda og hdb. Den sekundære harddisk på første IDE-controller, dvs. hdb har mindst tre partitioner. Swap-partitionen er sat op på den første partition /dev/hdb1, og de to næste partitioner på hdb, dvs. /dev/hdb2 og /dev/hdb3, er af typen ext2 (Linux-type), og de monteres i rækkefølge som vist yderst til højre, dvs. /dev/hdb2 (roden) før /dev/hdb3 (brugerens hjemmekatalog i /home). De to sidste linjer viser, at en almindelig bruger (user) kan montere cd-rom'er og disketter, men at det ikke gøres automatisk (noauto) under opstart. cd-rom'en vil efter mount /mnt/cdrom kunne findes under /mnt/cdrom. Brug i øvrigt man mount.

Det bør nok nævnes, at brugere med scsi-diske bør bruge UUID i stedet for device-navne til at identificere devices. Ellers opfører hele filsystemet sig underligt, hvis én af diskene på scsi-controlleren går ned. Se man fstab.