Kapitel 2. Systemadministration

I dette kapitel ser vi nærmere på nogle af de værktøjer og opgaver som systemadministratoren kommer ud for.

2.1. Tilføje brugere

Ud over de grafiske programmer til at håndtere brugere, så kan det være praktisk at kunne addere brugere til systemet via en konsol. Skal man lave en konto til brugeren Peter Toft med brugernavn "pto", hjemmekatalog /home/pto og denne bruger skal være medlem af gruppen linuxbog, så køres følgende:

[root@linus ~]# /usr/sbin/useradd -c 'Peter Toft \
 pto@sslug.dk' -d /home/pto -g linuxbog -m -n pto
Her er tegnet \ anvendt til at kunne fortsætte kommandoen på næste linje.

Peter Tofts e-post-adresse er også tilføjet for at have flere informationer gemt i /etc/passwd. Man kunne også have tilføjet telefon-nummer. HUSK at give brugeren en adgangskode:

[root@linus ~]# passwd pto