5.2. telnet

Med telnet er det muligt at logge ind på andre computere på netværket og arbejde tekstbaseret, som om du sad ved computeren. Dette kan også foregå på tværs af platforme, f.eks. kan du køre telnet på en Windows 95-maskine og derfra logge ind på en Linux-maskine.

Ved normal brug startes telnet simpelthen med navnet på den computer, du ønsker en forbindelse til – i nedenstående eksempel gonzo. Når forbindelsen er oprettet, vil du blive præsenteret for en login:-prompt, og du kan nu arbejde videre, som om du sad ved den anden maskine.

[tyge@hven ~]$  telnet gonzo
Trying 192.168.100.5...
Connected to gonzo.codehell.lokal.
Escape character is '^]'.

Red Hat Linux release 6.0 (Hedwig)
Kernel 2.2.5 on an i586
login:

Når du ikke længere har brug for telnet-forbindelsen, afbryder du den med exit, og du er så tilbage på din egen maskine.

Hvis du angiver en port, som er bundet til en anden protokol, kan du også have glæde af telnet til fejlfinding og testbrug. I en snæver vending kan du bruge telnet til at hente post hos din internetudbyder!

For at beskytte din installation er standardinstallationen lavet, så "root" ikke kan logge ind fra en anden maskine med telnet og ftp. Det er gjort for, at man ikke helt så nemt kan få adgang til "root"s adgangskode. Hvis du har maskinen på et usikkert net – f.eks. internettet – bør du ikke ændre på dette. I stedet kan du bruge krypteret netkommunikation – f.eks. med "Secure Shell" eller den frie udgave "OpenSSH" (sikker shell). Har du et lukket net og mener, at du ikke gider at gå ind som almindelig bruger og derefter lave su - root, kan du godt få lov til at bruge telnet og ftp som root udefra. Filerne /etc/securetty og /etc/ftpusers kan rettes eller direkte slettes, så kan root logge ind udefra.

Som telnet-klient på en Microsoft Windows-maskine kan benyttes PuTTY, som også understøtter SSH. Med PuTTY ligner det langt mere det, at sidde direkte på en Linux-konsol i forhold til den telnet-klient, som følger med Microsoft Windows. Du kan se mere om PuTTY på http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/