4. Om forfatterne og bogens historie

Bogen startede som et bogprojekt i sommeren 1998, hvor Peter Toft, Kenneth Geisshirt og Snebjørn Andersen fik skrevet "Linux – friheden til at vælge". Bogen var i starten henvendt mod dem der ønskede at lære om installation af Linux, at få lidt Unix-kendskab og at lære noget om netværk. Bogen har altid primært været en fri "web-bog", der kunne læses enten i smådele eller som en helhed på internettet, hvor den i dag er tilgængelig på www.linuxbog.dk.

Vi, forfatterne, har anvendt Linux i flere år og har stor erfaring med det. Vi er medlemmer af Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG), som er en uafhængig og non-profit svensk/dansk organisation, der søger at udbrede kendskabet til Linux. Det er gratis at være medlem af SSLUG, og organisationen findes på internettet på www.sslug.dk. Vi har skrevet denne bog fordi den kunne være til glæde for andre.

Den oprindelige bog "Linux – Friheden til at vælge" blev udgivet som hæfte på 96 sider fra IDG Forlag i februar 1999 med en Red Hat 5.2 cd-rom, hvor den i lang tid lå på bestsellerlisten for edb-hæfter. I december 1999 udgav Forlaget Globe version 2.9 i bogform (med en del ærgerlige konverteringsfejl – se www.sslug.dk/misc/globe_fejl.html) på over 300 sider og med tre cd-rom'er (Red Hat 6.1, SuSE 6.2 og StarOffice 5.1).

I juli 2000 var bogen vokset til ca. 350 sider og blev splittet op i flere bøger. I september 2003 var denne bog – om applikationer – vokset til omkring 200 sider og hele bogen var på over 1700 sider.Alle kan læses på www.linuxbog.dk.

Figur 3. Peter Toft

Peter Toft er civilingeniør og har en ph.d.-grad fra DTU. Han har kørt Linux dagligt siden 1994. Aktiv Linux-forfatter og foredragsholder om Linux i Danmark og Sverige. Tidligere bestyrelsesformand for SSLUG. Medorganisator ved de danske Linux-konferencer (Linux98, Open Networks 99, LinuxForum 2000-2003 og Guadec2). Hjemmeside pto.linux.dk.

Figur 4. Mads Bondo Dydensborg

Mads Bondo Dydensborg er datalog og forventer at afslutte sit ph.d. studie ved Københavns Universitet medio 2004. Han begyndte at anvende Linux i 1994 og har privat udelukkende kørt Linux siden 1997. Aktiv inden for IT-politik og med flere forskellige Linux relaterede Open Source projekter, fra kernedrivere til videoredigeringsprogrammer. Hjemmeside www.distlab.dk/madsdyd/.