12.2. Installation

Knoppix/Dappix køres fra cdrom, men det er faktisk muligt at installere den på harddisken hvis hurtige tilgang til programmet ønskes.

Figur 12-3. Ved opstart af Dappix er der mulighed for at lave en masse tilvalg

12.2.1. Fra Knoppix til Debian

Knoppix er Debian-baseret. Debian har ry for at være en god stabil Linux-distribution, men svær at installere og har svært ved at genkende hardware. Det gælder heldigvis ikke for Knoppix. Den gør det godt.

Man kan installere Knoppix/Dappix til harddisk hvis man vi have en nem Debian-installation. Det kræver at man har rimelig idé om hvad Linux-partitioner er. Man åbner K->KNOPPIX->Root Shell og udfører kommandoen

knx-hdinstall <retur>

Efter ca. en halv time så kan man genstarte maskinen, og man har herefter en Debian GNU/Linux-maskine.