6.4. Pakkesystemet

Installationen fylder omkring 800 mb og har rigeligt med programmer til at installere flere - og ikke meget andet.

Pakker er kildekode og skal oversættes. Der findes vist oversatte pakker, men det lykkedes mig ikke at finde dem. Jeg har længe haft lyst at prøve en sourcebaseret distribution, så jeg brugte ikke lang tid på at lede efter de binære pakker. Man skal bare have for øje at det kan tage et stykke tid at kompilere X og tilhørende komponenter.

Jeg skrev olm -h og fandt ud af at hente beskrivelsen af fluxbox windowmanageren med den tekstbaserede browser links. Herefter skrev jeg olm -d fluxbox.olm. OLM-systemet gav sig til at holde styr på afhængigheder og downloads. Efter download skrev jeg "olm -d fluxbox.olm" og den gik igang med at kompilere. Jeg konstaterede at den fulgte afhængigheder og gik i seng.

Da jeg vågnde var den færdig, og jeg skrev xf86config for at konfigurere X. Den kender jeg, men jeg kunne nok have nået samme resultat med xf86cfg. Selvfølgelig er der ingen problemer med at få X til at forstå et dansk keyboard-layout.

Figur 6-2. Onebase XFree86 Login

Jeg brugte ol-desk til at vælge Fluxbox som default windowmanager.

For at kunne vælge en xterm i menuen indsatte jeg følgende linie i /root/.fluxbox/menu:


[exec] (xterm) {xterm -bg grey -sl 500 -ls}

Jeg hentede olm-beskrivelsen af dillo-browseren vha. links og hentede koden med olm -s dillo.olm Efter download kompilerede jeg Dillo og afhængigheder med olm- d dillo.olm.

Næste aften installerede jeg yderlige Secure Shell, Emacs og ImageMagick.

Figur 6-3. Fluxbox med Dillo browser og xterm

Jeg ville have installeret Evolution og Mozilla også, men en afhængighedsfejl gjorde at jeg ikke kunne.