7.4. Tilpasning af Puppy

Hvis man har min. 256 MB memory, hvis /root ligger på et varigt medie og har 36 MB fri, og hvis man har cd brænder i maskinen, kan man lave en modificeret version af sin live-Puppy cd, med programmet "Remaster live-Puppy CD" som man kan vælge i menuen, under "Utilities". Disse krav kunne jeg ikke opfylde, så det er ikke testet.

Dokumentationen er i øvrigt ikke opdateret - i version 0.7.4 brugte den en diskette til at gemme /root på, og det er stadig den besked "Remaster live-Puppy CD" programmet giver, men det hjælper ikke at sætte en diskette i og reboote som der står. Flere steder på websiden kan dokumentationen heller ikke følge med.

En anden måde at lave en modificeret cd på er beskrevet på Puppy on a CD siden: http://www.goosee.com/puppy/cd-puppy.htm. Man skal bruge image.gz og vmlinuz fra den originale CD, samt filen isolinux.zip som kan hentes på Puppy on a CD siden. Filerne isolinux.zip og image.gz udpakkes:

unzip isolinux.zip
gunzip image.gz
Den udpakkede image fil er et filsystem, som kan mountes med kommandoen
mount image -o loop /mnt
Nu findes Puppy's filstruktur under /mnt, og man kan rette i opsætningsfiler mv. Når man er færdig, unmountes filen igen
umount /mnt
og image-filen pakkes med
gzip image

Der oprettes et directory der hedder linux-builds, og nogle af filerne flyttes derned:

mkdir linux-builds 
mv linuxiso.bin linux-builds 
mv image.gz linux-builds 
mv isolinux.cfg linux-builds 
mv vmlinuz linux-builds
Så køres kommandoen
./makeiso
Nu kommer der et nyt iso image der hedder cd-puppy.iso.