Kapitel 6. Fremstilling af "Friheden til at vælge" bøgerne

Dette kapitel har oprindeligt været linuxbog-gruppens interne retningslinjer og hjælp for skrivning og fremstilling af bøgerne "Linux - Friheden til at vælge".

Målgruppen til dette kapitel er således dem der gerne vil skrive noget til FTAV, eller dem der gerne vil vide noget om hvordan vi fremstiller bøgerne.

I linuxbog-gruppen er forskellige personer med forskellige roller/arbejdsområder.

6.1. Hvad er Linux -- Friheden til at vælge (FTAV)

"Linux -- Friheden til at vælge" er en række bøger om Linux, Unix og andre relaterede emner, som er skrevet af en gruppe frivillige, fortrinsvis medlemmer af Linux brugergruppen "Skåne-Sjælland Linux User Group" (SSLUG; http://www.sslug.dk/).

FTAV udgives med jævne mellemrum på http://www.linuxbog.dk/ . Her kan du downloade færdige udgaver af bøgerne, i flere forskellige formater. Nogen formater er velegnet til online brug, f.eks. HTML, andre egner sig bedre til tryk, f.eks. PDF, ligesom der er formater til palmpilot, mv. Endeligt er kildeteksten til bøgerne, svarende til de færdige udgaver også tilgængeligt her.

Udviklingen af bøgerne -- rettelser, opdateringer, mv -- foregår på http://cvs.linuxbog.dk/ . Her finder du i princippet det samme som på http://www.linuxbog.dk/, men bøgerne indeholder de sidste rettelser (og fejl, unøjagtigheder, mv) som forfatterne har tilføjet. Her findes også information om hvordan du kan komme i kontakt med forfatterne/udviklerne på bøgerne.