4.5. Omgivelser

Omgivelser (på engelsk: environments) er nogle kommandoer, som man bruger til at omgive større mængder tekst, som af en eller andre grund udgår en enhed. Et eksempel herpå er f.eks. punktopstilling. Denne omgivelse hedder "itemize".

Man begynder en punktopstilling med \begin{itemize}, og afslutter den med \end{itemize}. Imellem disse to kommandoer begynder man et nyt punkt med \item. En hel punktopstilling kommer altså til at se sådan her ud:

\begin{itemize}
\item Første punkt
\item Andet punkt
  \begin{itemize}
  \item Første underpunkt til andet punkt
  \item Andet underpunkt til andet punkt
  \end{itemize}
\item Tredje punkt
\end{itemize}
hvor man også kan se at man sagtens kan have punktopstillingen i flere niveauer. LaTeX sørger selv for at bruge forskellige symboler foran punkterne på forskellige niveauer.

Vil du gerne have nummereret punktopstilling hedder omgivelsen "enumerate". LaTeX holder selvfølgelig selv styr på hvilke numre de forskellige punkter har, du skal bare sætte dem i den rigtige rækkefølge. Ligesom før kan du sagtens have punktopstillinger (både nummererede og unummererede) inden i et punkt, for nummererede punktopstillinger bruger LaTeX så a,b,c...

En tredje form for punktopstilling kan laves med omgivelsen description, der fungerer stort set som itemize og enumerate. Der er dog den forskel at \item tager et argument og giver hængende indrykning.

En sidste omgivelse det kan være nyttigt at stifte bekendskab med på nuværende tidspunkt er center, som centrerer indholdet på linjen. Eftersom LaTeX normalt sørger for en lige højre margen, er center sjældent anvendelig på længere tekststykker. En praktisk anvendelse kunne være

\begin{center}
Med venlig hilsen
\end{center}
i slutningen af et brev.