6.7. Anvendelse af fdisk

Hvis du har brug for at partitionere en disk på et tidspunkt efter installation, så er fdisk et stabilt værktøj. Skriv som "root" fdisk og du kan få hjælp ved at trykke m.

Advarsel: Hvis du ikke har forstået, hvordan diskpartitioner fungerer, skal du passe meget på. Kommer du til at lave ulykker med fdisk, kan du komme til at miste kontakten med andre partitioner på din harddisk. Er du i tvivl, er det meget klogt, at du starter med at trykke p og skrive ned (ja, på papir som i gamle dage), hvad du får vist på skærmen.

I fdisk: Tryk p for at se, hvordan din partitionstabel ser ud. Hvis du har været igennem fips, har du en ny partition /dev/hda2, som er af typen "DOS 16-bit >=32M". Du skal tilsvarende have en partition /dev/hda1 af typen "DOS 16-bit >=32M", som indeholder din gamle Windows-partition - tjek om størrelsen stemmer! Du skal starte med at slette den ekstra partition - sikkert /dev/hda2 - tryk d og 2, hvis du er sikker på, hvad du laver. Ellers spørg i din nærmeste Linux-brugergruppe.

Skab mindst to nye Linux-partitioner ved at trykke n og partitionsnummer. Dette skal du gøre to gange med partition 2 hhv. 3 (hvis du kun har en enkelt Windows-partition i forvejen). Lav partition 2 stor og partition 3 på måske 40 Mb til swap. Default type er "Linux native". En af partitionerne (nummer 3) skal have ændret type til Linux swap, hvilket gøres ved at trykke t og vælge type 82 (Linux swap). Tryk p for at verificere at disken har den ønskede opbygning. Den simpleste partitionsopbygning er som følger (ikke alle dele af harddisken er udnyttet i eksemplet):

Command (m for help): p

Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 4092 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 bytes

Device  Boot Begin Start  End Blocks  Id System
/dev/hda1  *   1   1 1016 512032+  6 DOS 16-bit >=32M
/dev/hda2    1017 1017 1626 307440  83 Linux native
/dev/hda3    3072 3960 4092 67000+ 82 Linux swap

Et eksempel på en mere avanceret partitionstabel kan være det følgende. Det skal bemærkes, at den fortløbende nummerering af partitionerne ikke er nødvendig. Desuden kan det bemærkes, at hda1 til hda4 er numrene for primære eller udvidede partitioner, og at partitioner i den udvidede partition får numrene 5 og opefter. Der kan maksimalt være 4 partitioner, hvoraf én kan være udvidet. Linux kan i princippet placeres på en vilkårlig partition. Bemærk, at enkelte laptops bryder med dette.

Command (m for help): p

Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 4092 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 bytes

Device  Boot Begin Start  End Blocks  Id System
/dev/hda1  *   1   1 1016 512032+  6 DOS 16-bit >=32M
/dev/hda2    1017 1017 1626 307440  6 DOS 16-bit >=32M
/dev/hda3    1024 1627 2439 409752  83 Linux native
/dev/hda4    2048 2440 4092 833112  5 Extended
/dev/hda5    2048 2440 3700 635512+ 83 Linux native
/dev/hda6    3072 3701 3959 130504+ 83 Linux native
/dev/hda7    3072 3960 4092 67000+ 82 Linux swap

Her er to DOS-partitioner (/dev/hda1,2), tre Linux-partitioner (/dev/hda3,5,6) og en Linux swap-partition (/dev/hda7), og extended partitionstabel er anvendt (/dev/hda4). Du kan nøjes med at have et antal DOS (vfat) partitioner og så en Linux-partition, samt en Linux swap-partition.

Afslut fdisk med at trykke w for "write to disk". (Du kan i øvrigt altid afslutte uden at gemme i fdisk ved at trykke q). Derefter vælges Done.