4.3. Installation via netværk

Specielt med ældre specielle cd-rom-drev kan det ske, at du ikke kan installere via cd-rom-drevet. I stedet kan du prøve at installere Linux via ftp (NFS eller http). Og har du mange maskiner der skal installeres er det lettere på den måde.

4.3.1. Installation via HTTP over netværk

Et måde man kan installere Red Hat direkte er følgende. Man kan på denne måde nok spare en del transmissionstid, i forhold til hvis man ville hente alle installations-cd'erne via nettet, brænde dem og installere dem. Det er også en god måde at installere på hvis man ikke har et cd-rom-drev. Du sparer lidt arbejdstid ved bl.a. ikke at skulle brænde og skifte cd-rom'er, men din maskine er længere utilgængelig, hvor du ikke kan lave andet på den. Hvis du kører med modem eller ISDN sparer du ganske mange timers telefontid, måske endog så meget at projektet er gennemførligt.

Besparelserne på transmissionstiden sker fordi man normalt ikke vil installere det hele, for eksempel ikke alt server-programmellet, eller alle de ca 50 forskellige sprogversioner.

Det er ikke alle servere der er sat op med HTTP-adgang til installation af redhat og mandrake, men klid.dk er . Hvad man gør er følgende:

  1. Hent diskettefilen bootnet.img fra nettet

  2. Skriv den ud på diskette med Unix dd eller DOS-kommandoen rawrite.

  3. Boot fra diskette, vælg HTTP som protokol, sæt netværksforbindelse op med DHCP eller fast adresse som sædvanligt.

  4. Hent installationen via nettet, f.eks. maskine: klid.dk katalog: sw/redhat/9

  5. Installationen starter, der vil gå noget tid - med 256 Kbit ADSL mellem 5 og 15 minutter - to gange hvor der ikke ser ud til at ske noget, men du kan se at der er heftig netaktivitet!

  6. Installationen er i teksttilstand, der er desværre ikke mulighed for den fine grafiske installation. Ellers installeres på almindelig måde.

4.3.2. Installation via NFS over netværk

Skal man installere Linux via netværk, bruges en diskette med filen bootnet.img. Den ligger under /images/ på cd-rom'en. Da de fleste computere i dag kan starte direkte fra cd-rom, har du sikkert glemt hvordan man fremstiller en opstartsdiskette. Når man booter fra bootnet.img-disketten bliver man spurgt to gange om IP-adresser:

Indsæt en formateret diskette i diskettedrevet og montér cd-rom'en.

[root@hven /root]# cd /mnt/cdrom/images
[root@hven /root]# dd if=bootnet.img of=/dev/fd0 bs=1440k

Nu har du din startdiskette. Hvis din maskine har et skummelt netkort så lav evt. en diskette med drivers.img så har du flere netkort at vælge imellem.

Nu skal vi så have noget at installere fra. En anden Linux-maskine sættes så op i netværket med ftp-server, NFS-server eller hvad du nu ønsker.

Da Red Hat kommer fordelt på flere cd-rom'er går det desværre ikke, bare at montere cd-rom'en og installere fra den. Cd-rom'erne skal hældes over på en harddisk (de fylder mellem 1 og 2 Gb).

Følgende fremgangsmåde er en omarbejdet udgave af den, som Red Hat beskriver:

[root@ftpserv /root]# mkdir /var/ftp/cdrom (For eksempel)

Indsæt cd-rom en efter en og gentag følgende

[root@hven /root]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
[root@hven /root]# cp -var /mnt/cdrom/RedHat /var/ftp/cdrom
[root@hven /root]# umount /mnt/cdrom

Hvis du vil installere via NFS skriver du i filen filen/etc/exports følgende:

/var/ftp/cdrom (ro)

Herefter starter man den gamle maskine uden cd-rom-drev fra bootnet.img-disketten, og angiver IP-nummer eller navn på serveren, når man bliver spurgt. Som underkatalog angives blot cdrom ved FTP-installation, og /var/ftp/cdrom ved NFS-installation. Resten af installationen foregår som beskrevet i Kapitel 4.