5.4. Installér Dappix på din harddisk

Knoppix er en smule langsom at starte fra cd-drevet. Det er også lidt irriterende, at man ikke kan bruge cd-drevet, når man bruger Dappix. Der er to måder at undgå dette på ved installation af Dappix på harddisken: Simpel Installation og Debian-installation.

Simpel Installation bliver beskrevet i det følgende, hvorimod Debian-installation, som er en rigtig installation af Debian GNU/Linux, ikke vil blive beskrevet her, udover at det er forholdsvis enkelt: Man åbner K->KNOPPIX->Root Shell og udfører kommandoen

knx-hdinstall <retur>

hvorefter man guides igennem installationsproceduren på engelsk.

Du skal nok have tilegnet dig lidt viden om partitionering og Linux, før du går i gang med en Debian-installation.

5.4.1. Simpel Installation

Denne installations måde er blot en kopiering af Dappix-cd'en til roden af en af partitionerne på harddisken, f.eks. til en allerede installeret Microsoft Windows®-partition på /mnt/hda1.

Bemærk: Man kan sagtens have en Microsoft Windows®-installation og en simpel Dappix-installation på samme partition. Der er absolut INGEN fælles filer som skaber problemer mellem de to styresystemer, så de blander sig ikke i hinandens 'arbejde'.

Fordelene ved at foretage denne installation er primært en større hastighed ved programkørsel, og at du får frigivet dit cd/dev-drev lige efter start, så du kan bruge det til andre ting - f.eks. til at se dvd-film med under Dappix.

Du skal have mindst 701 megabyte ledig plads på din harddisk-partition for at udføre installationen.

Sådan udføres Simpel Installation:

 1. Genstart maskinen med Dappix-cd'en i cd-drevet som normalt.

 2. Ved opstartsbilledet - som vist tidligere - angives

  boot: knoppix tohd=/dev/hda1,
  

  hvor /dev/hda1 kan erstattes med det partition-navn, som du vælger. På en almindelig pc er /dev/hda1 den første partition på en IDE-harddisk (master på den primære-kontroller), og sædvanligvis er det der, man finder Microsoft Windows®.

 3. Dappix går igang med at kopiere alle filerne fra cd'en til harddisken. Hav tålmodighed, det kan tage op til 40 minutter på en halvgammel pc, men normalt er det overstået på under 10.

 4. Når kopieringen er færdig, starter Dappix op ved at bruge en slags snyde cd-rom, som den har lagt på harddisken.

 5. I fremtiden skal du stadig have cd-rommen i drevet under opstart, og du skal bruge opstart kommandoen

  boot: knoppix fromhd=scan
  

  Figur 5-38. Dappix start fra harddisk

  for at tvinge Dappix til at bruge 'harddisk-cd-rommen'. Men du kan tage cd'en ud igen lige efter opstart og bruge drevet til andet end Dappix-skiven.