Forord

1. Forord

Nærværende bog er ikke skrevet i samme stil som de øvrige bøger i serien Friheden til at vælge. Formålet med denne bog er, på en visionær måde, at argumentere for, at Linux kan konkurrere på lige fod med andre, kommercielle softwaresystemer, som for eksempel Microsoft Windows og Solaris, som platform for en kontorarbejsplads. På serversiden har Linux længe været en væsentlig markedsfaktor, men som platform for kontorprogrammer var Linux indtil ca. 2001 et eksotisk valg, forbeholdt forskere og professionelle it-folk. Med dette fokus for bogen er den naturlige målgruppe it-beslutningstagere, men andre med interesse for de overordnede perspektiver indenfor planlægning og systemarktitektur vil også med fordel kunne læse bogen.

Selv om hovedvægten ligger på Linux med kontorprogrammer, nævnes også mange af de serverfunktioner, som kan placeres på en Linux box, uanset hvilke systemer, man ellers anvender. Linux fungerer fint i et heterogent miljø.

Det er vores håb, at interesserede derved får et indblik i de principper, som ligger til grund for sund it-styring, og derved har vægtige argumenter klar, når der skal diskuteres og vejes, inden en beslutning skal tages.

Det er derfor ikke i denne bog, at man skal søge oplysninger om, hvordan et givet program fungerer, og hvilke knapper man skal trykke på. Hensigten er at påpege de fordele, der er ved en Linux løsning set fra en nuanceret og realistisk synsvinkel.

Argumentationen vil koncentrere sig om fire områder: Økonomi, sikkerhed, brugervenlighed og drift. Overvejelser på de fire områder udgør grundlaget for en god it-strategi. På et område, som udvikler sig så hurtigt som it-området, er det svært, og nogen vil sige meningsløst, at komme konkrete bedømmelser af det ene eller andet system, for i morgen er det allerede ændret.

Alligevel kan man med fordel gøre sig overvejelser om en given kombination af software og hardware indenfor de fire områder og således kan man trin for trin selv tage stilling til bogens påstand om, at Linux i dag udgør en driftssikker og fornuftig platform for kontorprogrammer.