9.4. Gennemløb og manipulering

Et array er faktisk et objekt, men det har ingen metoder og kun én variabel, nemlig length. Arrays kan ikke ændre størrelse, og length er da også konstant. Den eneste måde at få et array af en anden størrelse er at oprette et andet array og så kopiere det gamle indhold over i det nye array.

Herunder ses, hvordan man kan fjerne et element fra et array.

public class FjernEtElement
{
 public static void main(String args[])
 {  
  // Oprettelse og initialisering af array
   int[] a=new int[10];
  for (int n=0;n<a.length;n=n+1) a[n]=n*10;

  // Gennemløb og udskrivning af array  
  System.out.print("a før: ");
   for (int n=0;n<a.length;n=n+1) System.out.print(a[n]+" ");
   System.out.println();

  // Kopiering af array / udtagning af element
  int fjernes=5;    // Element nr 5 skal fjernes.

  int[] tmp=new int[9]; // Nyt array med 9 pladser

  // bemærk at elementet der skal fjernes ikke kopieres
  for (int n=0;n<fjernes;n=n+1) tmp[n]=a[n];

  for (int n=fjernes+1;n<a.length;n=n+1) tmp[n-1]=a[n];

  a=tmp;        // Nu refererer a til det nye array med 9 elementer

  System.out.print("a efter: ");
  for (int n=0;n<a.length;n=n+1) System.out.print(a[n]+" ");
  System.out.println();
 }
}

Resultatet bliver:

a før: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
a efter: 0 10 20 30 40 60 70 80 90