Kapitel 4. Deklarativ programmering

Ideen med deklarativ programmering er at man nøjes med at beskrive problemet og så overlader det til computeren at finde ud af hvordan det skal løses.