C.2. Generelt om deklarativ programmering

C.2.1. Bøger om Prolog