Forord

1. Forord

Denne bog er skrevet som en indføring i programmering på og til Linux. Et udvalg af de programmeringssprog der er tilgængelige til Linux, bliver præsenteret sammen med et udvalg af de programmeringsværktøjer der findes til Linux. Bogen indeholder også en introduktion til programmering efter de to hovedparadigmer; imperativ og deklarativ programmering.

For den der har lyst til at udvikle programmer, er Linux det rene paradis. Der er et bredt udvalg af programmeringssprog og værktøjer at vælge mellem. Langt de fleste er af høj kvalitet og frit tilgængelige. Der er langt flere muligheder end dem vi kommer ind på her. Hvis dit foretrukne programmeringssprog ikke er nævnt i bogen, betyder det ikke nødvendigvis at det ikke findes til Linux.

Vi har begrænset os til at beskrive værktøjer der distribueres som frie programmer, og programmeringssprog hvis specifikation enten lever op til kravene til en åben specifikation eller har en referenceimplementation der distribueres som et frit program.

Hvis du skal til at gå i gang med at programmere, er der nogle forberedende trin du med fordel kan tage først. Du bør finde ud af hvilket programmeringssprog er bedst egnet til den opgave du vil løse. Du bør finde ud af hvilke biblioteker der findes med færdige løsninger på dele af de ting dit program skal udrette. Og du bør finde en samling værktøjer der kan hjælpe dig med programmeringsarbejdet. Kapitlet "Vælg et sprog" (Kapitel 2) skal give en overordnet idé om hvilke styrker og svagheder de sprog du kan vælge imellem, har. I appendikset "Biblioteker" (Appendiks B) har vi prøvet at lave en oversigt over hvad der findes af biblioteker til at løse bestemte opgaver. Kapitlet "Programmørens værktøjskasse" (Kapitel 5) introducerer dig til de vigtigste værktøjer du bør have kendskab til, når du programmerer. Da denne bog ikke indeholder konkrete introduktioner til at programmere i de omtalte sprog, har du nok også brug for sprogspecifikke bøger når det gælder selve det at programmere. Til det formål findes der i appendikset "Bøger om programmering" (Appendiks C) litteraturlister for alle de sprog der er omtalt i Kapitel 2. Endelig indeholder appendikset "Installation" (Appendiks A) installations- og brugsanvisninger til de forskellige sprogs oversættere/fortolkere.