Kapitel 1. Introduktion

Det specielle ved Linux som udviklingsplatform kan lettest sammenfattes som følgende tre punkter:

Denne bog er forsøgt skrevet så den dels uddyber de to første punkter i den ovenstående liste og dels kan fungere som en generel introduktion til programmering.

Bogens første del forklarer en lang række forskellige sprogs fordele og ulemper. Bogens anden og tredje del er kurser i programmering. Og bogens fjerde del omhandler de mange værktøjer der findes til at lette programmørers arbejde i Linux. Dertil kommer et appendiks med installationsvejledninger for de i bogen omtalte programmer.

Hvor der ikke er angivet andet, går vi ud fra at du bruger zsh som kommandofortolker. Typisk vil det ikke være forskelligt fra bash eller ksh, mens tcsh er væsentligt anderledes.