2.5. C#

C# (på dansk udtalt "cis" eller "c-havelåge") er et sprog der ligner Java (se Afsnit 2.15) overordentligt meget, men der er blandt andet tilføjet "delegates" og "egenskaber" (på engelsk "properties") som kendes fra Microsofts Visual Basic og fra Borlands Object Pascal, operator-overlæsning som kendes fra Ada (se Afsnit 2.1) og C++ (se Afsnit 2.6), og poster (på engelsk "structs" eller "records") som kendes fra praktisk taget alle andre programmeringssprog end Java, samt muligheden for at manipulere direkte med hukommelsesadresser med de risici som det medfører.

C# er standardiseret i ECMA. Specifikationen kan hentes gratis på ECMA's websted. Sproget blev oprindeligt designet af Microsoft til .NET-platforment. Der er flere projekter som implementerer C# på andre platforme end MS Windows og .NET; DotGNU (Southern Storm i Australien), Mono (Ximian i USA) og et Microsoft-støttet projekt rettet mod FreeBSD.