2.16. Lisp

Lisp er det klassiske sprog inden for funktionsorienteret programmering og kunstig intelligens. Lisp er et akronym for LISt Processing og er meget velegnet til at arbejde med symbolske data.

Sproget understøtter også metaprogrammering hvilket betyder at funktioner kan benyttes som data. Dette er praktisk til automatisk programgenerering, kodeoptimering og lignende.

Der er en del forskellige dialekter af Lisp hvoraf de tre vigtigste er:

Lisps syntaks er let genkendelig på grund af den særlige, og flittige, brug af parenteser:


   (define increment (lambda (x) (+ x 1)))
   (increment (- (* 6 7) 1))