2.24. Pascal

Pascal blev oprindeligt defineret af Niklaus Wirth, og har siden dannet basis for mange andre sprog såsom Modula. Pascal kendes nok mest fra Borlands Turbo Pascal (der i øvrigt var en yderst mangelfuld implementation) hvor det tilbage i "DOS-tiden" var grundlag for mange projekter. I Pascal-verdenen er det stadig Borlands implementation, nu kaldet "Object Pascal" (også kendt som "Delphi" og "Kylix"), der primært benyttes.

Der findes i dag en stribe Pascal-oversættere dog vil jeg sige de mest interessante er Borlands Kylix og Free Pascal som begge understøtter "Object Pascal". Den gennerelle opfattelse har været at Pascal ikke er meget andet end et undervisningssprog uden nogen reel praktisk udnyttelse. Pascals styrke (og problem siger nogle) har været at det har et fungerende typesystem der gør at man ikke bare uden videre kan oversætte mellem heltal, pseudo-reelle tal og andre typer. Meget af dette er ændret i "Object Pascal".

Pascals syntaks er forholdsvis enkel at lære og minder en smule om "almindeligt" engelsk. Du har ikke den samme frihed til selv at finde på en programmeringsstil, som man for eksempel finder i sprog som C og C++. Det kan ses som en ulempe eller som en fordel, men det betyder under alle omstændigheder at det er sværere at skrive kode som andre Pascal-programmører ikke kan læse. Pascal er velegnet til de fleste opgaver, dog undtaget systemprogrammering, og med Kylix er det, sammen med Ada, klart et sprog en nybegynder bør overveje hvis der skal skrives procedurale programmer.

Selve Object Pascal er rimelig veldefineret og understøttes ganske glimrende af Free Pascal, der er dog nogen undtagelser når det kommer til oversættermakroer. Men sådan er det vel med de fleste sprog. "Object Pascal" er dog ikke en standard, så det er Borland der styrer den med hård hånd.

Kylix er en såkaldt Rapid Application Development (RAD) Platform. I ms-windows-udgaven kendes den som Delphi. Det gør det nemt at flytte sine programmer mellem Linux- og MS-Windows-systemer til x86-arkitekturen. Free Pascal er en mere traditionel pakke og inkluderer ikke et grafisk udviklingsmiljø, men der findes bindinger til GTK så det er muligt at udvikle grafiske applikationer.

Pascal er standardiseret af ISO m.fl. som ISO-####. GNU Pascal kan oversætte både "Standard Pascal", "Extended Pascal" og Borland Pascal 7.0 med visse udvidelser fra Delphi og Kylix.