2.32. SQL

PostgreSQL er en database og som sådan ikke noget programmeringssprog. Som i mange andre databaser kan man lave funktioner i PostgreSQL der køres direkte i databasen. Et af de programmeringssprog man kan bruge i PostgreSQL, er PLpgSQL, som er en slags standard SQL programmeringssprog. Funktioner kan også skrives i Perl og C.

Det er specielt hvis man bruger flere sprog til at bearbejde data i en database, at det er en fordel at bruge funktioner. Det kunne være en kompliceret opdatering af en række tabeller som gør det vanskeligt både at holde kildetekst i Perl og C opdateret samtidigt.

Her er et lille "Hello, world!" eksempel i denne bog, men der er mere om PostgreSQL i Webbogen http://www.linuxbog.dk/web/bog/db-pgsql.html. Se også eksemplerne i http://www.linuxbog.dk/program/eksempler/. De færreste har brug for at fremstille Mandelbrot fraktaler med PostgreSQL, men det er også muligt http://www.sslug.dk/~chlor/mandel/.

2.32.1. Hello, world!


create function hello() returns text as '
   begin
     return ''Hello, world!'';
   end;
' language 'PLpgSQL';

Programmet kan afprøves med kommandoen:


SELECT hello();