5.16. GRASP

Syntaksfremhævning... Flowdiagrammer i margenen... Godt til at forstå kildetekst andre har skrevet...