2.4. Aritmetiske operatorer

FARE: Pas på ved heltalsdivisioner

>>> 25 / 24
 1

25 divideret med 24 burde give 1.0416666666666667, men Python runder automatisk af nedad til nærmeste heltal, som i dette tilfælde er 1.

>>> 25 / 24.0
1.0416666666666667
For at få decimaldelen returneret (udskrevet) er det nødvendigt, at mindst det ene af tallene er et decimaltal (et tal med flydende komma).

I Python er der fuld støtte for flydende tal (floating point numbers). Operatorer med operanter af blandet type konverterer heltals (integer) operanten til tal med flydende komma (på engelsk punktum):

>>> 3 * 3.75 / 1.5
7.5
>>> 7.0 / 2
3.5

>>> print "simpelt eksempel " * 3
 simpelt eksempel simpelt eksempel simpelt eksempel
I de traditionelle computersprog kan det ikke gøres så enkelt. Der kræves noget som:
print "simpelt eksempel " + "simpelt eksempel " + "simpelt eksempel "