2.6. Boolske udtryk/variabler

Boolske udtryk/variabler kan indtage/tildeles 2 værdier og kun 2. De 2 værdier er sand (true) og falsk (false). De 2 værdier burde i alle computersprog repræsenteres med 0 for falsk og 1 for sand, men sådan er det desværre ikke altid. Til alt held benytter Python også her det logiske altså: 0 for falsk og 1 for sand, hvad følgende eksempel kan påvise:

Eks. 1:

>>> 2 == 3
0
>>> 2 == 2
1

Udtryk & Resultat

Eks. 2 Vi begynder med at lade en variabel, pege på en adresse i lageret, hvor værdien 5 lagres. Af nemhedsgrunde vælger vi at give variablen det absolut intetsigende navn a. Det var en ordentlig smøre for at beskrive, hvad der reelt sker. Når man ved, hvad det, der sker og, for at det hele ikke skal blive absurd og mekanisk, kan vi tillade os at sige, at vi tildeler variablen a værdien 5, værdien b værdien 7 og variablen c værdien 9. De samme forhold bør altid gælde for den seriøse programmør. Man kan tildele en variabel en værdi f.eks. a = 25 og b = 15 + 10 med tildelingstegnet = og eksempelvis betinge, at såfremt den værdi en variabel peger på opfylder de samme betingelser som f.eks. indeholder samme talsum, som i dette tilfælde så er a == b.

Nu kan vi gå videre og teste de tildelte værdiers sandhedsværdier i matematiske udtryk:

>>> a == 5
1
>>> a == 7
0
>>> b == 7
1
>>> b == 5
0
>>> a == 6 and b == 7
0
>>> a == 7 and b == 7
0
>>> not a == 7 and b == 7
1
>>> a == 7 or b == 7
1
>>> a == 7 or b == 6
0
>>> a == 6 or b == 7
1
>>> not ( a == 7 and b == 6)
1