2.9. If, elif og else

Her er et eksempel på hvorledes man kan teste for forskellige betingelser, og få ens funktioner til at gøre nogle forskellige ting.

>>> def findMax(a,b,c):
...   max = a
...   if b > a:
...       max = b
...   if c > b:
...      max = c
...   return max
...
>>> findMax(37, 2 * 19 ,43)
43

>>> tal = 17 ** 4
>>> if tal < 50000:
...    print "Tallet er mindre end 50000"
... else:
...    print "Tallet er",tal
...
Tallet er 83521

If sætningen er måske den bedst kendte sætning (statement)

>>> x = int(raw_input("Skriv et helt tal: "))
>>> if x < 0:
...   x = 0
...   print 'Negativt tal ændret til nul'
... elif x == 0:
...   print 'Nul'
... elif x == 1:
...   print 'Et'
... else:
...   print 'Større end 1'
...

Der kan være nul eller flere elif blokke, else kan vælges/udelades efter ønske. Nøgleordet "elif" er en forkortelse af "else if" og er praktisk, da der derved er muligt at undgå alt for mange blokindrykninger (de fylder enormt i bredden).

>>> streng = "wqexmjupiolåærdtce45rft6g8ijuplbkilmæø3we45rft6g8ijupl"
>>> if len(streng) > 50:
...   print "Længden af strengen er større end 50"
... elif len(streng) > 45:
...   print "Længden af strengen er større end 45"
... elif len(streng) > 40:
...   print "Længden af strengen er større end 40"
... else:
...   print "Længden af strengen er:", len(streng)
...
Længden af strengen er større end 50

Simulering af terningekast: ALLE variabler i Python SKAL være erklærede, inden de bruges første gang, I det følgende eksempel skal der bruges 6 fordefinerede variabler. Her har Python en speciel og særdeles konstruktiv måde at gøre det på:

f6 = f5 = f4 = f3 = f2 = f1 = 0
I andre om ikke alle andre computersprog skulle det gøres nogenlunde således:
f1 = 0
f2 = 0
f3 = 0
f4 = 0
f5 = 0
f6 = 0
Simulering af terningekast:
>>> import random
>>> f6 = f5 = f4 = f3 = f2 = f1 = 0
>>> for kast in range( 1, 10001 ):    # 10.000 terningekast
...   udfald = random.randrange( 1, 7 )
...   if udfald == 1:
...       f1 += 1
...   elif udfald == 2:
...       f2 += 1
...   elif udfald == 3:
...       f3 += 1
...   elif udfald == 4:
...       f4 += 1
...   elif udfald == 5:
...       f5 += 1
...   else:
...       f6 += 1
print "Udfald:"
print "Antal enere: ", f1
print "Antal toere: ", f2
print "Antal treere: ", f3
print "Antal firere: ", f4
print "Antal femmere: " ,f5
print "Antal seksere: ", f6
import random
def kastMed2():
  terning1 = random.randrange( 1, 7 )
  terning2 = random.randrange( 1, 7 )
  sumTotal = terning1 + terning2
  print "Spiller slog%d + %d = %d" % ( terning1, terning2, sumTotal )
  return sumTotal
sum = kastMed2()    # første omgang kast
if sum == 7 or sum == 11:
  gameStatus = "VANDT"
elif sum == 2 or sum == 3 or sum == 12:
  gameStatus = "TABTE"
else:                   # husker points
  gameStatus = "FORTSÆT"
  minePoints = sum
  print "Spillers points er ", minePoints
while gameStatus == "FORTSÆT":  # fortsæt spillet
  sum = kastMed2()
  if sum == minePoints:       # vandt med følgende resultat
   gameStatus = "VANDT"
  elif sum == 7:         # vandt ved at slå/kaste summen 7
   gameStatus = "TABTE"
if gameStatus == "VANDT":
  print "Spilleren vandt"
else:
  print "Spilleren tabte"