Kapitel 10. Linux og netværk – klientsiden

I dette kapitel vil vi se på klientsiden af netværk.

En vigtig start-kommentar, som kunne stå mange steder i denne bog er at der med Linux-kerne 2.4 (f.eks. Red Hat 7.3 og Mandrake 8.2) er problemer med at få tilgang til alle hjemmesider – det er et problem som er forstået nu, se f.eks. http://eltoday.com/article.php3?ltsn=2001-04-17-001-14-PS. Løsningen er simpel. Tilføj følgende til f.eks. /etc/rc.d/rc.local:

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn

10.1. Webbrowsere

10.1.1. Verificere indhold af cd-rom

Det er irriterende ved installation at opdage at er sket en fejl da man hentede en cd-rom fra internettet. Derfor er der ofte en fil man kan hente der hedder noget med md5sum, f.eks. md5sums eller lign. Programmet md5sum kan udregne en tjeksum for en fil – og dermed også for et helt ISO-cd-rom-billede. At to cd-rom'er eller to filer skulle have samme MD5-tjeksum er ekstremt usandsynligt.

[tyge@hven ~]$ md5dum Mandrake91-cd1-inst.i586.iso
6f1581974e12420fef87868ed6caa31f  Mandrake91-cd1-inst.i586.iso

Har man en fil med MD5-tjeksummer, kan med nemt få tjekket alle de filer der står i den:

[tyge@hven ~]$ cat md5sums
6f1581974e12420fef87868ed6caa31f  Mandrake91-cd1-inst.i586.iso
87afe11ddef6b619866322aa0797e45f  Mandrake91-cd2-ext.i586.iso
ff187c7a552722f42790b5726fdb62b3  Mandrake91-cd3-i18n.i586.iso
[tyge@hven ~]$ md5sum --check md5sums
Mandrake91-cd1-inst.i586.iso: OK
Mandrake91-cd2-ext.i586.iso: OK
Mandrake91-cd3-i18n.i586.iso: OK

Hvis man f.eks. retter en smule i filen Mandrake91-cd1-inst.i586.iso så vil man få en helt anden tjeksum og anvender man igen md5sum --check md5sums vil man få beskeden FAILED som indikation for at det gik galt.