2.2. info-systemet

Hvis brugsanvisningen til et program, for eksempel mutt, findes i info-formatet (det er desværre aldrig til at vide før man prøver), så vil kommandoen:

[tyge@hven ~]$ info mutt
starte brugsanvisningsvisningsprogrammet info med brugsanvisningen til mutt åbnet. Man kommer ud af info ved at taste q. Mellemrumstasten bringer én en side længere ned i brugsanvisningen og b en side længere op i brugsanvisningen. Et tryk på h bringer den interne hjælp i programmet frem.

Brugsanvisninger i info-formatet kan være opbygget som hypertekst med oplysningerne om programmet fordelt på forskellige sider.

Af andre programmer der kan vise brugsanvisninger i info-formatet kan KDE's filhåndtering og browser, Konqueror, nævnes.

info-systemet har også ofte et par forklarende ord til den, der slet ikke kender programmets virkemåde, men det er oftest lidt længere vejledninger.