8.3. Slrn

Der er mange forskellige nyhedslæsere. Én af dem er slrn og den kommer med så godt som alle Linux-distributioner. Den startes ved at skrive slrn på kommandolinjen og er en ikke-grafisk newsreader, men det gør den nu ikke dårligere, snarere tværtimod. Den er nemlig lynhurtig.

8.3.1. Opsætning af slrn

For at slrn kan starte skal den vide hvilken NNTP-server den skal læse fra. Systemvariablen NNTPSERVER bestemmer hvilken server slrn læser fra; i dette eksempel egen maskine:

[tyge@hven ~]$ export NNTPSERVER=localhost

Til start skal slrn bruge en scorefil. Den laves med:

[tyge@hven ~]$ touch News/Score
hvorefter slrn startes første gang:
[tyge@hven ~]$ slrn -create

Det første indtryk af slrn er at det er et uindbydende nyheds-læseprogram, med grupper strøet efter forgodtbefindende.

Figur 8-1. slrn newsreader

Fortvivl ikke! slrn's display styres med opsætningsfilen ~/.slrnrc. En god opsætningsfil (som kan hentes under eksemplerwww.linuxbog.dk/) kan se således ud:

% Opsætningsfil til slrn - gemmes i ~/.slrnrc
% sørger for at poste med rigtig e-post-adresse. 
% Username og hostname bliver sat sammen til afsenderadressse.

set username "tyge"
set hostname "hven.sslug.dk"
set realname "Tyge Brahe"

% replies skal også se ordentligt ud.

set quote_string "> "

% Headers to show when viewing an articles. This is a comma-separated
% list of strings that specify what headers to show. Note that these
% strings are not regular expressions. However, one may use, e.g.,
% "X-" to match any header beginning with "X-". Similarly, "F" will
% match "From:" and "Followup".

visible_headers "From:,Subject:,Followup-To:,Reply-To:,Date:"


% Sortering
set sorting_method 9
set new_subject_breaks_threads 0

%Definere "gode" farver.

color article      "blue"     "white"
color author      "magenta"    "white"
color boldtext     "brightblue"  "white"
color box        "black"     "white"
color cursor      "brightgreen"  "black"
color description    "brightmagenta" "white"
color error       "red"      "white"
color frame       "yellow"    "blue"
color group       "blue"     "white"
color grouplens_display "blue"     "white"
color header_name    "green"     "white"
color header_number   "green"     "white"
color headers      "blue"     "white"
color high_score    "red"      "black"
color italicstext    "magenta"    "white"
color menu       "yellow"    "blue"
color menu_press    "blue"     "yellow"
color normal      "blue"     "white"
color pgpsignature   "blue"     "white"
color quotes      "red"      "white"
color quotes1      "magenta"    "white"
color quotes2      "magenta"    "white"
color quotes3      "magenta"    "white"
color quotes4      "magenta"    "white"
color quotes5      "magenta"    "white"
color quotes6      "magenta"    "white"
color quotes7      "magenta"    "white"
color response_char   "green"     "white"
color signature     "red"      "white"
color selection     "yellow"    "blue"
color status      "yellow"    "blue"
color subject      "red"      "white"
color thread_number   "blue"     "white"
color tilde       "green"     "white"
color tree       "red"      "white"
color underlinetext   "cyan"     "white"
color verbatum     "green"     "white"

% Mime support
%------------------------------------------------
set use_mime 1
% set mime_charset "iso-8859-1"
% If non-zero, call metamail for mime formats 
% that slrn does not handle
set use_metamail 1

% En sidste ting der kunne være interessant er:
editor_command  "jed %s -g %d -tmp"
% Denne sætter slrn til at bruge jed som editor i 
% stedet for default (vi). Her putter man så bare 
% sin favorit editor ind i stedet for.
Filen kan findes under eksempler på bogens hjemmeside www.linuxbog.dk/.

Alle disse parametre er fint beskrevet i man slrn. Men det mest interessante er resultatet af dette:

Figur 8-2. Slrn efter opsætning

Lidt mere brugervenlig. Derefter afmeldes de grupper man ikke ønsker at vise. Dette sker ved at trykke u og afslutte med g. Så giver man sig til at tilmelde grupper. Dette sker ved a + gruppens navn, men da man ikke lige kender det altid, ville det være skønnere med en liste. Det gøres med "L" + sslug* og så trykkes der bare "s" ud for de grupper man ønsker at abonnere på. Når man så læser et indlæg, så farver slrn efter den formatering der er markeret for i ASCII-teksten.

Figur 8-3. Nyhedslæseren slrn

Ydermere er alle basis-kommandoerne lagt på "?", så de er lige ved hånden hvis der er noget man ikke lige kan få slrn til. Derudover, så god fornøjelse med slrn.