3.5. Evilwm

Evilwm er meget diskret. Det eneste visuelle der viser at man bruger en window manager er den tynde ramme der tegnes om alle vinduerne. Der er derfor ikke meget at se på dette skærmbillede:

Figur 3-9. evilwm

3.5.1. Installation

Evilwm findes måske allerede i ens distribution (den findes i Debian) ellers må man til at oversætte den selv. Evilwm kan hentes fra http://prdownloads.sourceforge.net/evilwm/evilwm_0.99.11.orig.tar.gz?download. Den installeres med:

tar xvzf evilwm_0.99.11.orig.tar.gz
cd evilwm-0.99.11.orig/
make
su -c "make install"

3.5.2. Opsætning

Evilwm har ingen opsætningsfil. Al opsætning af programmet sker i form af kommandolinjeargumenter til evilwm, for eksempel når man starter den fra sin ~/.xsession:

#!/bin/sh
evilwm -bw 3 -term gnome-terminal

Det kan være en god idé at starte en xterm fra sin .xsession også:

#!/bin/sh
xterm&
evilwm -bw 3 -term gnome-terminal

Opsætningsmulighederne er som følger:

Farver angives enten med hexkoder: "#bedead" eller med de navne X11 kender i forvejen.

3.5.2.1. Musen

Evilwm bruger 'sloppy focus', hvor vinduer får fokus når musen bevæger sig ind i dem. Vinduer bliver ikke hævet til toppen nå det får fokus. Tro mod sit navn giver evilwm ingen mulighed for at ændre denne opførsel.

Desuden kan man med musens venstre knap flytte vinduer og midterste knap ændre størrelsen på vinduer ved enten at trykke på rammen eller ved at trykke inde i vinduet mens man holder Alt-tasten nede.

3.5.2.2. Tastaturet

Den store styrke ved Evilwm er at alt kan styres med tastaturet. Alle kommandoerne bruges ved at trykke Ctrl-Alt ned samtidigt med en tast. Der er følgende funktioner:

  • Return Starter en ny xterm (eller programmet angivet i -term parameteren).

  • Escape Fjerner det aktive vindue.

  • Insert Put vinduet nederst.

  • H, J, K, L Flyt vinduet 16 pixels mod venstre, ned, op eller højre (VI-taster).

  • Y, U, B, NFlyt vinduet til øverste vestre, øverste højre, nederste venstre eller nederste højre hjørne.

  • I Vis størrelse på vinduet og placeringen af vinduet.

  • = Maksimer vinduet vertikalt (eller sæt det tilbage til normal størrelse)

  • X Maksimer vinduet (eller sæt det tilbage til normal størrelse)

  • F Gør det aktuelle vindue "sticky"

  • 1-8 Skift desktop

3.5.3. Hvad mere?

Der er ikke mere!

Det eneste jeg egentligt savner er 'click-to-focus'. Bortset fra dette har evilwm alt hvad jeg ønsker mig af en window manager.