6.5. Eksempel på netværk tilkoblet internettet

Hvis man forestiller sig et firma som netop er blevet forbundet til internettet via en fast forbindelse, og som af deres internetudbyder er blevet tildelt IP-nettet 195.249.116.144/28, vil følgende informationer gøre sig gældende:

Tabel 6-5. IP-net eksempel

Subnet-maske 255.255.255.240
Antal IP-adresser 16
Netværksadresse 195.249.116.144
Broadcast-adresse 195.249.116.159
Første tilgængelige adresse 195.249.116.145
Sidste tilgængelige adresse 195.249.116.158

Internetudbyderen har samtidig leveret en router, som er blevet fysisk tilkoblet netværket. Hensigten med denne er at den skal fungere som gateway. Den har derfor fået tildelt den første af de tilgængelige adresser.

Firmaet har 10 computere som er tilkoblet netværket. TCP/IP skal på hver af disse sættes op til at bruge internettet ud fra nedenstående oplysninger:

Figur 6-3. Netværk med internet

Ovenstående eksempel viser hvorledes de første 3 pc'er skal sættes op, de resterende sættes op på samme måde.

Computerne vil nu være fuldt ud i stand til at kommunikere med brugere på internettet, ligeså gælder den anden vej. Hver enkelt bruger på internettet kan nu også kommunikere direkte med hver af computerne.