1.9. /etc/issue.net og /etc/issue

/etc/issue og /etc/issue.net kan være en god måde for en cracker at finde ud af hvilket system og hvilken version af Linux man kører. /etc/issue vises på skærmen lige op over login-prompten og /etc/issue.net vises blandt andet når man logger på systemet via telnet. Derfor fjern al tekst i begge filer og sæt havelåger foran dette i /etc/rc.local (SuSE /etc/rc.d/boot.local):

# This will overwrite /etc/issue at every boot. So, make any changes you
# want to make to /etc/issue here or you will lose them when you reboot.
# echo "" > /etc/issue
# echo "$R" >> /etc/issue
# echo "Kernel $(uname -r) on $a $SMP$(uname -m)" >> /etc/issue
# cp -f /etc/issue /etc/issue.net
# echo >> /etc/issue
fi