1.10. /etc/rc.d/

I mappen /etc/rc.d/ findes styringen af hvilke programmer, der automatisk startes op, når maskinen startes. Der er lidt forskel mellem Red Hat og SuSE, men begge har samme struktur, kaldes SysV (udtales system fem), i modsætning til BSD.

1.10.1. Red Hat-opstartsfiler

Red Hat har følgende indhold af /etc/rc.d/

init.d rc.local  rc0.d rc2.d rc4.d rc6.d
rc   rc.sysinit rc1.d rc3.d rc5.d

hvor rc0.d op til rc6.d er mapper med links for hvert af de syv runlevels. Links laves til init.d, der indeholder script-filer, som starter programmerne. Se i øvrigt Afsnit 2.5.

Filen rc.sysinit ændrer man oftest ikke, idet den styrer opstart af tastatur, tjek af filsystemer, montering af swap, samt andet basalt.

I filen rc.local (SuSE /etc/rc.d/boot.local) kan man selv tilføje kommandoer, som skal startes efter de almindelige programmer.

Alle de ovenstående filer kan læses af alle på et Red Hat-system, mens SuSE har valgt, at kun "root" kan læse de filer.

1.10.2. SuSE-opstartsfiler

SuSE kan have følgende indhold af /etc/rc.d/

README   cron    kbd     random   rcS.d    skeleton
apmd    dummy    kerneld   rc     reboot   ssh
at     gpm     lpd     rc0.d    route    syslog
autofs   halt    network   rc1.d    routed   xdm
boot    halt.local nfs     rc2.d    rpc
boot.d   inetd    nfsserver  rc3.d    rwhod
boot.local init.d   pcmcia   rc4.d    sendmail
boot.setup inn     pcnfsd   rc5.d    serial
cdb     ipfwadm   powerfail  rc6.d    single

Som det ses, er der mapper rcX.d (hvor X går fra 0 til 6), med links for hvert af de syv runlevels, ligesom Red Hat. I modsætning til Red Hat er der i SuSE intet init.d-katalog, og script-filerne, der linkes til, findes direkte i /etc/rc.d/. Indholdet af hver af opstartsfilerne, f.eks. autofs, er kommandoer til at starte, stoppe, tjekke og genstarte den pågældende service. Man skriver således /etc/rc.d/autofs stop for at stoppe autofs og tilsvarende /etc/rc.d/autofs start for at starte den igen.