6.3. Sammenkobling af flere netværk

En computer i et TCP/IP-netværk benytter altså subnet-masken til at verificere om en anden computer som den skal kommunikere med, er på det samme IP-net. Hvis det ikke skulle være tilfældet, skal computeren bruge en "gateway". En gateway er et slags mellemled som fysisk er tilkoblet flere netværk og samtidig har en IP-adresse for hvert netværk. På denne måde kan data komme fra et netværk, passere igennem gateway'en, og ud på et andet netværk til sin destination. Gateway'en er nærmere en funktion end en enhed. Denne "funktion" kaldes routning og kan udføres af en computer, en router eller en lignende hardware-enhed.

Et elementært eksempel kunne være en virksomhed bestående af en salgsafdeling og en regnskabsafdeling, med hver deres lokalnetværk:

Figur 6-1. Netværks-eksempel

Disse pc'er har hidtil kørt i 2 separate netværk, men skal nu forenes således at pc'erne kan kommunikere på tværs af hinandens netværk.

Vi starter med at udnævne salgsafdelingens PC1 til at være gateway. Denne skal have et ekstra netkort installeret som fysisk skal tilkobles regnskabsafdelingens netværk. Dette ekstra netkort skal sættes til at kommunikere med de øvrige pc'er på regnskabsafdelingens netværk. Derfor tildeles dette netkort IP-adressen 192.168.20.10. Netværket ser herefter således ud:

Figur 6-2. Netværk med gateway

Gateway er nu mellemledet som direkte kan kommunikere med samtlige pc'er i virksomheden. De øvrige pc'er har fået en gateway sat op (angivet som GW). For PC2 og PC3's vedkommende er denne adresse gateways IP 1, mens de øvrige har gateway's IP 2.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes at en gateway er nødvendig når en computer skal kommunikere med en anden computer som ikke er inden for det samme IP-net. Det er derfor logisk at en gateway vil være påkrævet når man eksempelvis skal benytte internettet, da størstedelen af adresserne ligger uden for ens eget IP-net.