3.2. Hjælp min partitionstabel er væk

Hvis man er særlig uheldig, så kan man miste sin partitionstabel ved et Windows-crash. Her er et par erfaringer. Skriv partitionstabellen (anvend fdisk /dev/hda, hvis din harddisk er /dev/hda) ud på papir og gem den sammen med udskrift af /etc/fstab. Hvis du har disse informationer så kan man typisk genskabe indhold af harddisken.

Hvis man ikke har styr på hvor på harddisken man havde de enkelte partitioner, så kan de programmer på http://inet.uni2.dk/~svolaf/utilities.htm være af STOR gavn. Med findext2.exe er det muligt at find Linux-partitioner af ext2/ext3-typen. Programmet kræver en DOS-diskette med en fortolker og det tager typisk et par timer at søge harddisken igennem for mulige partitioner.

Nedenfor er vist hvad programmet kan give af informationer. Programmet er kørt 29/6-2003. Dagen efter at partitionstabellen blev slettet. Tre linjer indikerer hvilke partitioner som er "rigtige" – bemærk datoer for hvornår de blev monteret og tjeket sidste gang – dagen før.

Konklusionen blev at der var tre partitioner, som skulle reddes ved at indtaste følgende grænser manuelt i fdisk.

Linuxpartition 1 : start 474 - slut 920
Linuxpartition 2 : start 951 - slut 2739
Linuxpartition 3 : start 2740 - slut 4865
Findext2, version 1.6
Copyright Svend Olaf Mikkelsen, 2002.

Searches for ext2/ext3 superblocks. False positives might be found.
The partition location can be wrong. Data MB may be used megabytes,
especially for superblock 0. Mount/Write/Check are date/time if
valid. Note that cylinders are numbered from 0. Linux fdisk
numbers from 1.

OS: DOS 7.10 WINDOWS 4.10

Disk: 1  Cylinders: 4865  Heads: 255  Sectors: 63  MB: 38162

Start cylinder: 0  End cylinder: 4864

-PCyl N ID -----LBA -----Num ---MB -Start CHS- --End CHS-- BS CHS

  0 - 83  48191 14329917 6997  2 254 60 894 253 59 B0  OK
   Data MB  1857        Actual end sector: 54
   Mount 2002.07.16 19:55:28   Superblock 0 Block 0
   Write 2002.07.16 19:55:28   Superblock LBA 48193
   Check 2002.07.16 16:36:30   Superblock CHS 2/254/62
   Blocks: KB: 4  First: 0   Per group: 32768
   Ext3
   Searched    100  0 1

  0 - 83    63 14329917 6997  0  1 1 891 254 63 B5  OK
   Data MB  142         Actual end sector: 58
   Mount          0   Superblock 9 Block 294912
   Write 2002.07.16 16:36:36   Superblock LBA 2359359
   Check 2002.07.16 16:36:30   Superblock CHS 146/220/10
   Blocks: KB: 4  First: 0   Per group: 32768
   Ext3
   Searched    200  0 1
   Searched    300  0 1
   Searched    400  0 1

  0 - 83 7620209 7164927 3498 474 85 45 920 84 44 B0  OK
   Data MB  2396        Actual end sector: 37
   Mount 2003.06.28 14:24:18   Superblock 0 Block 0
   Write 2003.06.28 14:24:18   Superblock LBA 7620211
   Check 2003.04.12 16:09:18   Superblock CHS 474/85/47
   Blocks: KB: 4  First: 0   Per group: 32768
   Ext3

  0 - 83 7614873 7164927 3498 474  1 1 919 254 63 B  OK
   Data MB  87         Actual end sector: 56
   Mount          0   Superblock 1 Block 32768
   Write 2003.04.12 16:09:21   Superblock LBA 7877017
   Check 2003.04.12 16:09:18   Superblock CHS 490/82/2
   Blocks: KB: 4  First: 0   Per group: 32768
   Ext3
   Searched    500  0 1
   Searched    600  0 1
   Searched    700  0 1
   Searched    800  0 1
   Searched    900  0 1

  0 - 83 15277878 28740222 14033 951  1 1 2739 254 63 B0  OK
   Data MB  13873        Actual end sector: 57
   Mount 2003.06.28 14:24:33   Superblock 0 Block 0
   Write 2003.06.28 23:05:59   Superblock LBA 15277880
   Check 2002.07.17 00:43:41   Superblock CHS 951/1/3
   Blocks: KB: 4  First: 0   Per group: 32768
   Ext3
   Searched    1000  0 1
   Searched    1100  0 1
   Searched    1200  0 1
   Searched    1300  0 1
   Searched    1400  0 1
   Searched    1500  0 1

  0 - 83 25415665 8388740 4096 1582 13 17 2104 57 54 B  OK
   Data MB  4096     
   Mount     -1535052965   Superblock 30168 Block-1241421144
   Write 2020.12.31 90:03:06   Superblock LBA 25415665
   Check 1997.05.24 00:00:14   Superblock CHS 1582/13/17
   Blocks: KB: 1  First: 0   Per group:-1024238801
   Ext3
   Searched    1600  0 1
   Searched    1700  0 1
   Searched    1800  0 1
   Searched    1900  0 1
   Searched    2000  0 1
   Searched    2100  0 1
   Searched    2200  0 1
   Searched    2300  0 1
   Searched    2400  0 1
   Searched    2500  0 1
   Searched    2600  0 1
   Searched    2700  0 1

  0 - 83 44018163 34147192 16673 2740  1 1 4865 144 58 B0  OK?
   Data MB  6096     
   Mount 2003.06.28 14:24:34   Superblock 0 Block 0
   Write 2003.06.28 23:05:59   Superblock LBA 44018165
   Check 2002.09.22 09:51:38   Superblock CHS 2740/1/3
   Blocks: KB: 4  First: 0   Per group: 32768
   Ext3
   Searched    2800  0 1
   Searched    2900  0 1
   Searched    3000  0 1
   Searched    3100  0 1
   Searched    3200  0 1
   Searched    3300  0 1
   Searched    3400  0 1
   Searched    3500  0 1
   Searched    3600  0 1
   Searched    3700  0 1
   Searched    3800  0 1

  0 - 83 61836487   1952   0 3849 36 35 3849 67 33 B0  OK
   Data MB  1       
   Mount 2002.09.10 20:31:45   Superblock 0 Block 1
   Write 2002.09.10 20:31:45   Superblock LBA 61836489
   Check 2002.09.10 20:31:45   Superblock CHS 3849/36/37
   Blocks: KB: 1  First: 1   Per group: 8192

  0 - 83 61843559   1632   0 3849 148 51 3849 174 44 B0  OK
   Data MB  1       
   Mount 2002.09.10 20:31:50   Superblock 0 Block 1
   Write 2002.09.10 20:31:51   Superblock LBA 61843561
   Check 2002.09.10 20:31:50   Superblock CHS 3849/148/53
   Blocks: KB: 1  First: 1   Per group: 8192
   Searched    3900  0 1
   Searched    4000  0 1
   Searched    4100  0 1
   Searched    4200  0 1
   Searched    4300  0 1
   Searched    4400  0 1
   Searched    4500  0 1
   Searched    4600  0 1
   Searched    4700  0 1
   Searched    4800  0 1

Langt hurtigere er findpart.exe som også kan give partitionsgrænserne direkte, men den viser ikke hvornår de enkelte partitioner blev anvendt sidst.

Findpart, version 4.33 - for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.
Copyright Svend Olaf Mikkelsen, 2003.

Searches for partitions type 01, 04, 06, 07, 0B, 0C, 0E, 82, 83,
plus Fdisk F6 and Lilo sectors. Information based on bootsectors
is marked B. If the disk is larger than supported by BIOS, the
supported part of the disk is examined. Disks are numbered from 1.

OS: Windows 4.10

Disk: 1  Cylinders: 4865  Heads: 255  Sectors: 63  MB: 38162

-PCyl N ID -----Rel -----Num ---MB -Start CHS- --End CHS-- BS CHS
  0 - 0B    63 7616512 3719  0  1 1 474 28 1 B  OK
  Fdisk F6 sector          3  0 1
  Fdisk F6 sector          5  1 1
 474 1 83    63 70550487 34448 474  1 1 1023 254 63 NB  NB?
 920 1 82    63  497952  243 920  1 1 950 254 63   OK
 920 2 05 7663005 62887545 30706 951  0 1 1023 254 63 474 NB?
 951 1 83    63 28740222 14033 951  1 1 2739*254 63 OK 3 OK
 951 2 05 36403290 34147260 16673 2740# 0 1 1023 254 63 474 NB?
 2740 1 83    63 34147197 16673 2740# 1 1 1023 254 63 NB  NB?
 2740 - 83    63 34147192 16673 2740  1 1 4865 144 58 B0 3 OK?
  Fdisk F6 sector        4407  0 1
  Fdisk F6 sector        4407  1 1

Det skal bemærkes at de værktøjer som er nævnt ovenfor regner start og slut sektorer fra 0, hvor fdisk regner fra 1 og frem. Derfor skal man trække en fra hvis man anfører de grænser i /etc/fstab.

Det kan nævnes at den rigtige partitionstabel var

Disk /dev/hda: 40.0 Gb, 40020664320 byte
255 hoveder, 63 sektorer/spor, 4865 cylindre
Enheder = cylindre af 16065 * 512 = 8225280 byte

  Enhed Opstart Start    Slut  Blokke  Id System
/dev/hda1  *     1    474  3807373+  c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2      475   4866 35275275  5 Udvidet
/dev/hda5      475    921  3590496  83 Linux
/dev/hda6      922    951  240943+ 82 Linux swap
/dev/hda7      952   2740 14370111  83 Linux
/dev/hda8     2741   4866 17073598+ 83 Linux

og den tilsvarende /etc/fstab var

/dev/hda1 /mnt/windows vfat iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
/dev/hda7 /home ext3 defaults 1 2
/dev/hda8 /storage ext3 defaults 1 2

Endelig skal det nævnes at bl.a. Mandrake har en mulighed for at boote op på første cd-rom og vælge rescue og genskabe boot-information, hvis det er muligt. Dette er ikke altid muligt...

Andre relevante links er http://www.stud.uni-hannover.de/user/76201/gpart/ som har Linuxprogrammet gpart som kan nogenlunde det samme.