3.3. ReiserFS

ReiserFS er et af de nyere filsystemer til Linux, og har kun været i de officielle kerner siden version 2.4.1.

ReiserFS er en anden type filsystem end den der kendes fra Linux' ext2, og DOS/Windows' FAT-drev, idet ReiserFS er et journaliserende filsystem. Det betyder, at alle filer til en hver tid er opdaterede. Det betyder, at hvis din computer går ned pga. en strømafbrydelse, vil du ikke miste data. Endvidere betyder det, at de partitioner som er formateret ved hjælp af ReiserFS, ikke skal tjekkes ved opstart. Hvis du har meget store harddiske vil det betyde at du får en meget kortere opstartstid. Dette kan være vigtigt, hvis din computer er server med f.eks. 100 Gb harddisk (ikke ualmindeligt i den virkelige serververden).

Tidligere versioner af ReiserFS ville ikke virke med Lilo-boot fra en ReiserFS-partition. Det kunne løses ved at lægge /boot på en ext2-partition, og hvis /boot er en lille selvstændig partition, kan /-partitionen være ReiserFS-formateret. I de nyeste versioner af ReiserFS (november 2000) bør denne begrænsning være væk, blot man monterer boot-partitionen med et ekstra flag, "notail":

/dev/hda2 on / type reiserfs (rw,notail)

ReiserFS følger med Mandrake (fra version 7.1) og SuSE (fra 6.4) og under disse distributioner er det let at vælge formatering med ReiserFS i stedet for ext2 under installationen. Men selv under andre distributioner er det ikke svært. Du skal sikre dig, at kernen understøtter ReiserFS som filsystem. Måske skal du omkonfigurere din kerne (se også Afsnit 4.6). Det kan godt betale sig at få ReiserFS oversat som et kernemodul. Modulsystemet vil typisk selv finde ud af, at modulet skal bruges, dvs. når du begynder at bruge kommandoer som involverer en ReiserFS-baseret partition, vil modulet automatisk blive indlæst.

Først og fremmest skal du have en partition, som er tom. Du kan oprette en partition til formålet. Her kan du bruge programmer som fdisk og cfdisk. Når du har en partition klar, skal du formatere den. I eksemplet benytter vi partitionen /dev/hda5, som vi antager allerede er oprettet.

[root@linus root]# mkreiserfs /dev/hda5
<-----------MKREISERFS, 1999----------->
ReiserFS version 3.5.18
Block size 4096 bytes
Block count 325576
First 16 blocks skipped
Super block is in 16
Bitmap blocks are : 
   17, 32768, 65536, 98304, 131072, 163840, 196608, 229376, 262144, 294912
Journal size 8192 (blocks 18-8210 of device 0x3:0x5)
Root block 8211
Used 8221 blocks
ATTENTION: ALL DATA WILL BE LOST ON '/dev/hda5'! (y/n) y
Initializing journal - 0%....20%....40%....60%....80%....100%
Syncing..

ReiserFS core development sponsored by SuSE Labs (suse.com)

Journaling sponsored by MP3.com.

Item handlers sponsored by Ecila.com

To learn about the programmers and ReiserFS, please go to
http://www.devlinux.com/namesys

Have fun.
[root@linus ~]#

Du er nu klar til at montere din partition. Følgende vil montere partitionen /dev/hda5 som /home.

[root@linus ~]# mount -t reiserfs /dev/hda5 /home
Checking ReiserFS transaction log (device 03:35)  ...
Relayed 0 transaction in 0 seconds
ReiserFS version 3.5.18

Naturligvis kan du indsætte din nye partition i filen /etc/fstab med typen reiserfs. Derved vil partitionen blive monteret under opstart.

En glimrende oversigtsartikel, der sammenligner det gamle ext2, det nyere ext3, ReiserFS og endelige XFS kan læses på http://www.linuxgazette.com/issue68/dellomodarme.html. En sammenligning kan findes på http://oregonstate.edu/~kveton/fs/. Se også http://www.namesys.com/benchmarks/benchmark-results.html.