9.5. Programmeringsværktøjer

9.5.1. Programmeringssprog

Den mest anvendte oversætter til Linux er GNU Compiler Collection (GCC) og bruges bl.a. til at oversætte Ada, C og C++.

Udover Ada, C og C++ findes der bl.a. Lisp, Java, Scheme, assembler, Smalltalk, Tcl/Tk, Python, Perl, awk, sed, Pascal og Fortran. Man kan også købe C-, C++- og Fortran 77/90-oversættere. F.eks. leverer Portland Group en hel række oversættere (se http://www.pgroup.com/).

Hvert af sprogene har sine stærke (og svage) sider og har fundet anvendelse på en række områder. I dag ser det ud til, at Perl står meget stærkt. Perl er et fortolket sprog, som ikke er effektivt til store numeriske beregninger, men uovertruffent til at lave programmer, der skal foretage omformatering af tekst. Med ret simple kommandoer kan du hurtigt lave programmer, som i C ville fylde flere hundrede linjer.

Til hurtigt at lave programmer med en grafisk brugergrænseflade har Tcl/Tk og Python også fået stor udbredelse.

Du kan finde meget mere om programmering under Linux i programmeringsbogen "Linux – Friheden til at programmere", som kan hentes fra www.linuxbog.dk