11.4. Commodore-emulering

Hvis du som denne bogs forfattere er vild med din gamle Commodore 64, er VICE noget for dig. VICE er en forkortelse for "Versatile Commodore 8-bit Emulator" (eller måske VIC Emulator). VICE kan emulere Commodore 64, Commodore 128, VIC 20 og Commodore PET. Ud over udgaver til Linux (Unix) findes VICE til MS-DOS og Windows. VICE er i sandhed en alsidig emulator.

VICE følger ikke med en standard Red Hat-distribution, men du finder den let på et ftp-site, f.eks. ftp://sunsite.auc.dk under Red Hat-contrib. Installationen kan drille lidt, idet VICE kræver libstdc++ version 2.9. Dette bibliotek er installeret ved en standard-installation, men navnet kan være forkert. Nedenfor ser du, hvordan du kan installere VICE - du bør tjekke, hvilket navn libstdc++ har i /usr/lib.

[tyge@hven ~]$ su -
Password: 
[root@linus root]# cd /usr/lib
[root@linus root]# ln -s libstdc++-2-libc6.1-1-2.9.0.so libstdc++.so.2.9
[root@linus root]# rpm -ivh --nodeps vice-1.0-1.i386.rpm

Efter installationen er du klar til at bruge VICE. Afhængigt af, hvilken Commodore-computer, du ønsker at emulere, skal du benytte et af følgende programmer: x64 (Commodore 64), x128 (Commodore 128), xvic (VIC 20) eller xpet (PET).

VICE kan emulere lyd og grafik samt ydre enheder, dvs. båndstationer, diskettestationer (Commodore 1571) og joystick. Din emulator kører i et selvstændigt vindue under X. Højre og venstre museknap giver dig menuer til at styre VICE. Bånd og disketter emuleres ved, at du har indholdet liggende i en fil på din harddisk. Trykker du på venstre museknap, kan du "attach a disk image" og "attach a tape image", dvs. du kan vælge, hvilken fil der er dit bånd eller din diskette. Bånd og disketter gemmes i særlige formater.

Det er let at finde gamle spil til f.eks. Commodore 64 rundt om på internettet. Tjek f.eks. http://www.c64.com som har ca. 2500 liggende.

Figur 11-7. Spillet Soccer