7.3. X-CD-Roast

http://www.xcdroast.org kan man finde X-CD-Roast. Få fat i den og installér den. Skal man kunne brænde cd'er uden at være root bliver man nødt til at sætte suid-bitten på xcdroast. Dette gøres:

[root@linus /]# which xcdroast
/usr/local/bin/xcdroast
[root@linus /]# chmod +s /usr/local/bin/xcdroast

Så skulle det være i orden. Derefter startes xcdroast hvorefter man lige skal svare på en en ret morsom "disclaimer".

Figur 7-10. X-CD-Roast

Det antages nu at brænderen er sat op og virker. Det testes med "Setup". Under "CD Setup" vælges brænderen som cd-writer-device, og speed sættes. Eksisterer brænderen ikke under dette punkt, så skyldes det, at brænderen enten ikke er tilsluttet ordentligt (scsi) eller at det er en ide-brænder som kræver en ide-scsi-emuluering. Dette ses i sidste afsnit. Under "HD Setup" vælges et image-mount-point (der hvor man monterer sit image). Her kan man vælge, hvis man har en hel partition dedikeret til cd-images eller lignende, at den skal bruge dette. Det er meget praktisk at der mindst er plads til en enkelt hel cd på den valgte placering. Det er på denne plads i filsystemet at xcdroast lægger de rippede images. Under "Misc" og "Defaults", kan sættes ting som lyd, vinduernes placering, osv. Disse er dog ikke vigtige for brændingen. Derefter vælges "Save" og "Done". Nu skulle de øvrige knapper ikke være grå længere, men alle skulle kunne bruges. Så afhænger det af hvad man skal brænde. Under "Copy Data CD" ligger alle de operationer man skal kunne bruge på en hel cd.

Figur 7-11. X-CD-Roast

Figur 7-12. X-CD-Roast

Det skal lige bemærkes at X-CD-Roast bruger .raw i stedet for .iso som endelse. Dette ligger kun i navnet, ikke andet. Skal man derfor bruge det rippede image til noget hvor denne endelse er vigtig, kan man bare lave et symlink med det andet navn. De rippede (eller andre) images skal dog have endelse .raw for at X-CD-Roast vil kendes ved dem. Der er heller ikke noget krav til at de faktisk skal ligge i /image-kataloget:

[root@linus /]# ls -l
total 1
lrwxrwxrwx 1 root root   38 Jun 14 20:32 Mandrake-7.1-ext.raw -> /var/ftp/pub/iso/Mandrake-7.1-ext.iso
lrwxrwxrwx 1 root root   39 Jun 14 19:32 Mandrake-7.1inst.raw -> /var/ftp/pub/iso/Mandrake-7.1-inst.iso
lrwxrwxrwx 1 root root   32 Apr  3 19:19 Redhat61.raw -> /var/ftp/pub/iso/RedHat-6.1.iso
lrwxrwxrwx 1 root root   32 Apr  3 19:19 Redhat62.raw -> /var/ftp/pub/iso/RedHat-6.2.iso
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Feb 29 20:26 tmp

Under "Copy Audio CD" er der samme features som ved data. Dette virker bare på audio-cd'er i stedet:

Figur 7-13. X-CD-Roast

Skal man nu selv til at lægge et filsystem ud på cd, gøres det under punktet "Master CD". Under Master from/to kan man nu vælge den del af filsystemet man ønsker at brænde ud. Følgende valg vil lave et master image med /home hvor /home/ftp ikke er på. Vælg "Master Image" og derefter "Write Image", så er man i gang.

Figur 7-14. X-CD-Roast

Mere om X-CD-Roast og opsætning af brænder findes i /usr/local/xcdroast-0.96ex/README* eller hvor nu ellers xcdroast er installeret.