5.2. Installation

Mandrake kan enten installeres fra cd-rom eller netværk. Hvis man vælger at installere fra cd-rom, starter man maskinen fra den første cd-rom og så er man i gang. Vælger man at installere fra netværk skal man først lave en startdiskette. Har man en ADSL-forbindelse eller bedre er det bekvemt at installere fra netværk, ellers kan det bedre betale sig at købe de tre cd-rom'er som Mandrake kommer på.

Startdisketten til netværksinstallation laves fra filen network.img, der kan findes på et af de mange Mandrake-spejle, for eksempel KLID's. Sidder du på en Linux-maskine kan du kopiere network.img til disketten med kommandoen:

[julemanden@greenland /]$ cat network.img > /dev/fd0

Hvis du sidder på et Windows-system bliver du nødt til også at hente rawwritewin.exe for at kunne lave startdisketten.

Når disketten er lavet er det bare at starte maskinen fra den.

Hvis man installerer fra netværk vil man efter startbilledet blive bedt om at vælge om man vil installere via NFS, FTP eller HTTP. Når man har valgt protokol, skal man opsætte sit netværk. De fleste har typisk adgang til en DHCP-server, så bare vælg denne mulighed. Hvis ikke, fejler netværksopsætningen, og du får mulighed for selv at indtaste en IP-adresse. Herefter indtaster man den server og sti hvor installations-filerne ligger henne og så starter det grafiske installationsprogram.

Selve installationsfasen er den samme som ved cd-rom-installation og er beskrevet på i »Linux – Friheden til at vælge distribution«.