17.5. OpenBSD i dagligdagen

Webservere er nemme mål på Nettet. Jeg valgte at se lidt på om den Apache der følger med OpenBSD er noget værd. Det drejer sig om Apache version 1.3.28

I /etc/rc.conf sættes variable der blandt andet bestemmer hvilke programmer der skal startes ved boot. Jeg fjernede NO fra variablen httpd-flags for at starte Apache ved boot.

# use -u to disable chroot, see httpd(8)
httpd_flags=""     # for normal use: "" (or "-DSSL" after reading ssl(8))
Læg lige mærke til kommentaren! Apache kører chroot'et som default. Cool!.

Jeg bootede og skulle lige tjekke:

# ps auxww|grep httpd
www    5933 0.0 2.5 1024 1608 ?? Ss   3:10PM  0:06.19 httpd: parent [chroot /var/www] (httpd)
www    9278 0.0 0.9 1024  552 ?? I   3:10PM  0:00.05 httpd: child (httpd)
www   13617 0.0 0.9 1024  552 ?? I   3:10PM  0:00.03 httpd: child (httpd)
www   26427 0.0 0.9 1024  552 ?? I   3:10PM  0:00.03 httpd: child (httpd)
www    7054 0.0 0.9 1024  552 ?? I   3:10PM  0:00.04 httpd: child (httpd)
www   23679 0.0 0.9 1024  552 ?? I   3:10PM  0:00.01 httpd: child (httpd)
root   9775 0.0 0.0  400   4 p1 R+   7:23AM  0:00.00 grep httpd (ksh)
Den er god nok. Da Apache kører med /var/www som root-katalog ligger opsætningsfilerne under /var/www/conf:
# pwd
/var/www/conf
# ls
httpd.conf   httpd.conf-dist magic      mime.types