1.3. HTML-reference

I dette afsnit gives en HTML-reference.

1.3.1. Strukturelle elementer

Et samlet eksempel:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html lang="da">
 <head>
 <title>Dokumentets titel</title>
 <meta name="keywords" content="Stikord fra dokumentet">
 <meta name="description" content="Beskrivelse af dokumentet">
 </head>
 <body>
 Her indsættes den egentlige HTML-kode til websiden.
 </body>
</html>

1.3.2. Overskrifter

<h1>...</h1>  Overskift (hovedniveauet)
<h2>...</h2>  Overskift (niveau 2)
<h3>...</h3>  Overskift (niveau 3)
<h4>...</h4>  Overskift (niveau 4)

For eksempel:

<h2>Dette er en overskrift i niveau 2</h2>

1.3.3. Afsnit

<p>... Tekstafsnit ...</p>

For eksempel:

<p>
 Dette er et afsnit.
</p>
<p>
 Her kommer det næste.
</p>

1.3.4. Henvisninger

<a>...</a>  Henvisning

Eks.:

<a href="andet dokument" target="navn på vindue">Titel på andet dokument</a>
<a name="ankernavn"></a>

1.3.5. Lister

<ol>...</ol>  Ordnet liste
<ul>...</ul>  Uordnet liste
<li>         Punkt på liste

Eksempel:

<ol>
 <li>Punkt 1
 <li>Punkt 2
</ol>

1.3.6. Formattering

<em>...</em>     Fremhævet (sædvanligvis i kursiv)
<strong>...</strong> Yderligere fremhævet (sædvanligvis i fed)
<code>...</code>   Kodeeksempel (sædvanligvis courier)
<kbd>...</kbd>    Maskinskrevet (sædvanligvis courier)
<cite>...</cite>   Citat


1.3.7. Andre HTML-elementer

<hr>                Vandret linje
<br>                Ombryd linje
<blockqoute>...</blockqoute> Længere citat

1.3.8. Billeder i HTML

<img>   Indsætter et billede i den løbende tekst

Eks.:

<img src="billedets adresse" alt="tekstalternativ til billedet" align="left" height="100" width="100>

1.3.9. Tabeller i HTML

<table></table>  Tabel
<tr>           Række i tabellen
<td>           Felt i celle

Eks.:

<table>
<tr>
  <td>1. celle</td>
  <td>2. celle</td>
</tr>

Eksempel:

<td rowspan="2"> Felt, der fylder to rækker
<td colspan="2"> Felt, der fylder to kolonner
<tr>
  <td>3. celle</td>
  <td>4. celle</td>
</tr>
</table>