4.3. Basale kommandoer

I ethvert LaTeX dokument har du brug for en række kommandoer. Alt efter hvad dit dokument omhandler, er disse mere eller mindre avancerede. Det lyder måske skræmmende at skulle lære en række kommandoer, men du får hurtigt lært de fleste af dem du nogensinde vil få brug for. Generelt er alle kommandoer man bruger i LaTeX logiske, det betyder at du skal koncentrere dig om hvad teksten er i stedet for hvordan den skal se ud.

Først en række kommandoer du kan bruge til at dele din tekst op i afsnit. Husk at en fornuftig opdeling gør teksten mere overskuelig. De kommer her i den rækkefølge der svarer til deres naturlige orden.

Bemærk at LaTeX selv holder styr på hvad nummer du er kommet til, det betyder at det kun er sektionens navn du selv skal angive. LaTeX sørger også for at nummerere ordentligt i forhold til de overordnede inddelinger. Det betyder også at man skal sørge for at et afsnit på et givet niveau er indeholdt i et afsnit på et højere niveau. Hvis du f.eks. kommer til at begynde en \subsection før den første \section vil den få nummer 0.1 (måske med et kapitelnummer foran), ikke videre elegant.

En kommando der er beslægtet med de nævnte er \tableofcontents, som indsætter en indholdsfortegnelse for hele dit dokument. Indholdsfortegnelsen bliver dannet udfra oplysninger der blev samlet sidste gang du kørte dit dokument gennem LaTeX, derfor skal du første gang du oversætter dokumentet huske at oversætte to gange, hvis du vil have en indholdsfortegnelse med indhold. Ved efterfølgende kørsler plejer LaTeX at opdage hvis der er noget der har flyttet sig og opfordrer så til at man kører LaTeX endnu engang. Hvis man har et meget stort dokument kan man endog komme ud for at skulle køre det igennem LaTeX tre gange før indholdsfortegnelsen bliver rigtig.

Hvis man har en sektion man ikke vil have med i sin indholdsfortegnelse har alle kommandoerne en *-variant (\chapter*, \section*, osv.) som får LaTeX til at undlade at give sektionen et nummer og udelade den fra indholdsfortegnelsen.