4.8. Tabeller

Tabeller kan laves ved hjælp af omgivelsen tabular. Efter \begin{tabular} skal man i krøllede parenteser angive hvordan indholdet i de forskellige søjler skal justeres, og om der skal være en streg mellem to søjler. Man angiver at en søjle skal være venstrejusteret ved med et l, at den skal være centreret med et c, at den skal være højrejusteret med et r og at der skal være en streg mellem to søjler med en |. Hvis man vil have en tabel med en venstrestillet, en centreret og to højrestillede søjler og en streg mellem de to højrestillede, bliver det alt i alt til:

\begin{tabular}{lcr|r}

Indholdet angives række for række, med de enkelte felter adskilt af & og rækker adskilles af \\. Vandrette linjer mellem to rækker laves med kommandoen \hline.

Ofte har man ikke behov for at få tabellen placeret et bestemt sted, men snarere et sted hvor det ser pænt ud. Her kan man så benytte en mekanisme fuldstændig analog til den for billeder, den hedder blot table i stedet for figure.

Et fuldstændigt eksempel på en tabel som LaTeX får lov at bestemme placeringen af:

\begin{table}[htpb]
\begin{tabular}{|l|l|r|}
\hline
Firmanavn & Adresse & Postnummer \\
\hline
Vagabondos & Tagensvej 100 & 2200 \\
\hline
DKUUG & Fruebjergvej 3 & 2100 \\
\hline
Niels Bohr Instituttet & Blegdamsvej 17-21 & 2100 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Steder af betydning for SSLUG}
\label{tabelmærke}
\end{table}