4.9. Diverse

Man kan indsætte kommentarer (som ikke kommer med i det oversatte dokument) i sin LaTeX-fil, det gøres med et %-tegn, som gør resten af linjen til en kommentar. Det kan f.eks. bruges til at huske sig selv på at et afsnit ikke er færdigskrevet, eller til at placere tydelige identifikationer af at man f.eks. begynder på et nyt afsnit, det kan f.eks. gøres som:

...

%---------- Her begynder et nyt afsnit kaldet: Næste afsnit ----------
\section{Næste afsnit}
Hvis man så senere har behov for at rette noget i det afsnit, er det nemmere at finde på grund af denne linje.

Der er forskel på vandrette streger! En bindestreg er kortere og lidt bredere end en tankestreg, og de laves derfor på forskellig vis. En bindestreg laver man med en enkelt -, mens en tankestreg laves med to -'er efter hinanden (dvs. --). To -'er bruges også til at angive intervaller som f.eks. 1991–2002. På dansk laves en tankestreg med mellemrum omkring, altså som "tekst – tekst", mens det på amerikansk laves uden mellemrum og med tre streger (---) "tekst—tekst".

Det rette udseende og placering af gåseøjne kan diskuteres længe. Dansk tradition er at åbne med "nitaller forneden" og lukke med "sekstaller foroven", sådanne gåseøjne laves med "` og "'. Engelsk tradition er at åbne med "sekstaller foroven" og lukke med "nitaller foroven", sådanne laves med `` og ''.

Hvis du har brug for dags dato, så fås den med kommandoen \today.

En enkel overskrift laves med kommandoen \maketitle, som forudsætter at du har defineret en titel med \title{Dokumentets titel}, forfatter med \author{Dit navn}, og evt. en dato med \date{Dato}. Hvis datoen blot skal være dags dato, er det ikke nødvendigt at definere denne, det er nemlig standard. Det kan måske være en idé at sætte \author{Dit navn} ind i din præambel, så behøver du ikke skrive det hver gang.

4.9.1. Præambler

Som skrevet tidligere, vil vi ikke gøre noget ud af indholdet af præamblen. Her følger blot nogle korte beskrivelse af de standardpræambler der er lavet til denne tekst, og som kan findes på www.linuxbog.dk/dokumentation/eksempler/latex_eks/.

Den første præambel (preamble1.tex) er tænkt til korte tekster (uden teknisk indhold). Det betyder at den siger til LaTeX at dokumentet er en artikel, hvilket igen betyder at du ikke kan lave kapitler. Derudover kan du ikke indsætte billeder eller bruge kommandoen \vref.

Den anden præambel (preamble2.tex) er tænkt til længere tekster uden teknisk indhold. Det betyder at LaTeX får at vide at den skal opfatte teksten som en rapport, hvorfor du kan lave kapitler. Faktisk skulle du have mulighed for at bruge alle de ting du har læst om her.

Derudover indeholder kataloget to præambler mere (preamble3.tex og preamble4.tex) som er tænkt til henholdsvis kortere og længere tekster med et mere teknisk indhold. Eftersom vi her ikke har beskæftiget os med de muligheder er de nok ikke interessante i første omgang.