3.4. Skapa ett HTML-dokument

För att skapa ett HTML-dokument behöver vi bara fylla på make-filen. Vi lägger till följande:

all: docbook_tables.xml html_one
html_one: $(SRC)
    java -jar $(SAXON) datamodel.xml $(DB)/html/docbook.xsl \
    $(OPTIONS) > $(TARGET)/html_one/datamodel.html
    touch html_one
  
Som du ser är skillnaden bara argumenten till Saxon. Vilken källdatafil som skall användas, och vilket stylesheet som skall anvädas. $(DB)/html/docbook.xsl är startpunkten för HTML.