3.5. Skapa ett uppdelat HTML-dokument

För att skapa en HTML-struktur uppdelad per section behöver vi bara fylla på make-filen igen. Vi lägger till följande:

all: docbook_tables.xml html_one html
html: $(SRC)
    java -jar $(SAXON) datamodel.xml $(DB)/html/chunk.xsl \
    $(OPTIONS)
    cp *.html $(TARGET)/html
    rm -f *.html
    touch html
  
Genom att använda $(DB)/html/chunk.xsl som XSL-startpunkt får vi ett annat resultat.