3.6. Skapa ett PDF-dokument

Båda HTML-varianterna klarar Saxon av i ett svep. Med PDF är det annorlunda. Saxon kan skapa utdata i FO-format, som är Formatting Objects. Det är ett sidbeskrivningsspråk/format i XML/XSL. FOP kan sedan konvertera detta till PDF. Det är alltså en tvåstegsraket. Vi fortsätter med make-filen.

all: docbook_tables.xml html_one html pdf
pdf: $(SRC)
    java -jar $(SAXON) datamodel.xml $(DB)/fo/docbook.xsl \
    $(OPTIONS) > datamodel.fo
    $$FOP_HOME/fop.sh -fo datamodel.fo -pdf $(TARGET)/pdf/datamodel.pdf
    rm -f datamodel.fo
    touch pdf
  
Vi byter stylesheetet mot $(DB)/fo/docbook.xsl fö att få vårt fo-dokument, datamodel.fo. Sedan ber vi Fop att skapa en pdf-fil av fo-filen.