3.7. Parametrar

Vi har skickat in lite parametrar till Saxon, utan att kommentera dem.

Det finns många fler parametrar, dokumenterade i $(DB)/doc/reference.html